Xmas Tree Logistics

Xmas Tree Logistics er et IT-system målrettet juletræsgrossister og større producenter med eget B2B-salg. Systemet sikrer overblik over juletræssæsonen - fra træerne mærkes, sælges, og palleteres, til de er leveret til kunden. Herved minimeres risikoen for spild, og logistikken kan løbende optimeres.

Xmas Tree Logistics er baseret på den nyeste mobilteknologi, der muliggør anvendelsen af billige mobile enheder til dataindsamling og præsentation.
Dette betyder, at startomkostningerne er så lave, at alle der har ambitioner om at digitalisere deres drift, kan være med.

Xmas Tree Logistics gør det lettere at opfylde kundekrav og krav i internationale kvalitetsstandarder (F.eks. ISO 9001 og Global GAP) om sporbarhed i produktionen.
Xmas Tree Logistics er udviklet til juletræsbranchen og med solid brugerinddragelse, det sikrer, at systemet er både brugervenligt og let at implementere.

Teknik

Xmas Tree Logistics er en såkaldt browserløsning, der virker i computeren's eller tabletten's internet-browser. Når man logger på systemet for første gang, installeres en kopi af Xmas Tree Logistics med de oplysninger, som pågældende bruger har adgang til. Brugeren kan derfor arbejde med systemet, hvad enten han har netforbindelse eller ej.
Xmas Tree Logistics anvender gængs hardware, og funktionaliteten er testet på både PC, Mac, iPad og Android tablets. Xmas Tree Logistics er en hosted løsning, således vores kunder ikke skal bruge ressourcer på løbende vedligehold og systemopdateringer.

Brugervenlighed

Xmas Tree Logistics er designet så systemet afspejler brugerens virkelighed. Dette betyder, at det er let at bruge. Med købet af systemet følger der adgang til instruktionvideoer med, hvor det er vist, hvordan systemet anvendes. Endvidere er der en hotline service.

Instruktion & rådgivning

For at få en succes med implementering af IT-løsninger til driftsunderstøttelse, er det vigtigt, at brugerne er instrueret i systemets anvendelse. Købsprisen indeholder derfor instruktion af hvordan systemet anvendes.
Det kan dog være hensigtsmæssigt at benytte implementering af Xmas Tree Logistics til at få optimeret arbejdsgange og data, således digitaliseringen udnyttes bedst muligt. Derfor tilbyder Worksystems ApS et rådgivningsforløb med kortlægning af eksisterende arbejdsgange og evaluering af, hvorvidt de er hensigtsmæssige i forhold til IT-understøttelse, eller om gamle vaner med fordel kan ændres.

x-mas responsive

Xmas Tree Logistics er opbygget, så systemet afspejler de arbejdsgange og roller, der er i en juletræssæson. Alt efter hvad en given medarbejder har af roller i sæsonen, får han adgang til de relevante områder i systemet. F.eks. har medarbejder som palleterer, kun adgang til systemets pallemodul. I dette modul kan der oprettes og flyttes paller, og brugeren har adgang til de oplysninger og funktioner, han har brug for, og ikke mere. Dette betyder, at han kun skal lære få funktioner for at kunne udføre sine registreringer.

Systemet understøtter følgende funktioner:

Mærkning af juletræer
Salg
Palletering
Disponering af træer
Læsning og levering

Herudover er der funktioner til styring af producentdata og systemadministration

For juletræsgrossister

Kan I genkende nogle af disse punkter?


  • Afsluttes sæsonen med et panikudsalg af resterne på pladsen?

  • Går der meget tid med brandslukning?

  • Bruges hele januar/februar på afregning med kunder og af leverandører?

  • Kan producenterne af træer/paller, der evt. er reklamationer på, findes frem hurtigt?

  • Er der stigende krav fra kunderne om sporbarhed?

I har måske overvejet:
Løsning 1

At ansætte en eller flere til kontoret i sæsonen.

Fordele

Fleksibel løsning
Kan udføre andre opgaver

Ulemper

Svært at finde kompetente og selvstændige medarbejdere til en kort sæson
Meget instruktion
Afhængighed af enkeltpersoner
Ikke nødvendigvis ensartet dokumentation

Løsning 2

At strukturere arbejdet bedre med faste procedurer, arbejdssedler og skemaer til rapportering.

Fordele

Kan implementeres løbende
Let at integrere med eksisterende ”systemer”
Billigt (forudsat man kan gøre det selv eller har en rådgiver med branche kendskab)

Ulemper

Kan være tidskrævende
Mange muligheder for at arbejde udenom systemerne
Kan være svært at forstå for visse brugere
Kræver vedholdenhed og gode kompetencer

Løsning 3

At få udviklet et system til driftsunderstøttelse hos en IT-leverandør.

Fordele

I får det, som I beskriverUlemper

Kan være en meget dyr løsning
Tidskrævende internt til kravsspecifikation og test
Stor økonomisk risiko og i mange tilfælde lever systemerne måske ikke helt op til forventningerne, når de sættes i drift

Løsning 4

At købe et færdigudviklet system fra en uafhængig leverandør.

Fordele

Man ved man får
Kendte omkostninger
Løsningen er supporteret
Løsningen er baseret på rutiner i mange forskellige virksomheder og indeholder derfor en form for ”Best practice”Ulemper

Afhængig af et eksternt firma


Vi anbefaler

Hvis I ønsker at forbedre sæsonafviklingen og få mere tid til salg og servicering af kunder og leverandører, vil vi anbefale Løsning 2 eller 4 (se ovenfor), da de indeholder de mindste risici i forhold til pris og gevinster.

Overvejer I Løsning 4, men vil lige se tiden an og selv prøve med nogle tiltag under Løsning 2, skal I være opmærksomme på, at tiltagene let kan blive overflødige, hvis man senere vælger en digital løsning.
På den anden side kan tiltag under løsning 2 forberede implementeringen af en digital løsning. Vi rådgiver gerne herom.

Hvad kræver det at indføre et IT-system til driftsunderstøttelse

Omlægning af arbejdsgange
Xmas Tree Logistics er fleksibelt og designet med udgangspunkt i forskellige grossister og producenters arbejdsgange, men det kan være, at I har gjort nogle ting på en anden måde tidligere, som ikke umiddelbart understøttes af systemet. Måske er det nemmere og bedre at omlægge en arbejdsgang end at tilpasse et gennemarbejdet system.

Tid
Når man implementerer et driftsunderstøttende IT-system, skal brugerne både vænne sig til at benytte systemet, men også til at udføre visse opgaver på en ensartet måde. Det kan derfor være hensigtsmæssigt at implementere systemet over tid efter en realistisk plan, så nøglepersonel ikke både skal passe forretningen og løbende instruere og vejlede medarbejderne. F.eks. kan man 1. år få et begrænset antal brugere i gang med systemet, som så det følgende år kan ”bære” anvendelsen ud til resten.

Systemkrav

Vi anbefaler, at man til Apple produkter anvender Safari og til Windows og Android anvender Google Chrome.Instruktionsvideo

Til at understøtte implementeringen har Worksystems ApS lavet instruktionsvideoer over, hvordan systemet bruges. Brugerne får adgang til disse videoer.

Eksempel på video

Hvad koster det?

Prisen på Xmas Tree Logistics ligger i intervallet 20 til 50 øre per træ per år, afhængig af hvor mange træer I håndterer per år, bindingsperioder og betaling profil.
Hvis I ønsker unikke tilpasninger til systemet (f.eks. integrationer til regnskabssystemer eller alternativ workflows), er det også muligt.
Ønsker I at vide mere, er I velkomne til kontakte os for et uforpligtende tilbud.

Væk med bunkerne på skrivebordet!

Vores kunder får en bedre udnyttelse af deres ressourcer, konkurrencefordele, større medarbejdertilfredshed og mange andre fordele!

Vi udvikler effektive IT-systemer til digitalisering af administrative processer. Vi har udviklet ’X-mas Tree Logistics’ til juletræsgrossister og arbejder nu på et system til svejsevirksomheder, som forventes færdigt ultimo 2016.

Og vi opbygger og implementerer ledelsessystemer og har erfaring med følgende standarder:

ISO 9001, Kvalitetsledelse
ISO 3834-2, Svejsekvalitet
EN 1090, Udførelse af stålkonstruktioner
ISO 14001, Miljøledelse
OHSAS 18001, Arbejdsmiljøledelse

Læs mere på Worksystems.dk